Capstone Project
DA624E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
27 mar 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: TS406
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 mar 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: TS969
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 mar 2021 - 6 jun 2021
Tillfälleskod: TS794