Emerging Digital Technologies
DA621E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 nov 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: TS404
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 18038
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: TS967
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 08340
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: TS791