Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling
BY612B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Våren 2023
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 4 jun 2023
Anmälningskod: 34001
Våren 2022
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Anmälningskod: 24001
Våren 2021
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 6 jun 2021
Anmälningskod: 14003
Våren 2020
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Anmälningskod: 04003
Våren 2019
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Anmälningskod: 94003
Våren 2018
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 84009
Våren 2017
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Anmälningskod: 74009