Byggd miljö: Vetenskapsteori och metod
BY211C / Kurs på grundnivå, 10 hp
Våren 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2026 - 8 mar 2026
Tillfälleskod: US265
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2025 - 9 mar 2025
Tillfälleskod: US119
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2024 - 3 mar 2024
Tillfälleskod: US005
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2024 - 3 mar 2024
Tillfälleskod: US994
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 5 mar 2023
Tillfälleskod: US833
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 5 mar 2023
Tillfälleskod: US863
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 6 mar 2022
Tillfälleskod: US710
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 6 mar 2022
Tillfälleskod: US726
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 7 mar 2021
Tillfälleskod: US553
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 7 mar 2021
Tillfälleskod: US571
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 8 mar 2020
Tillfälleskod: US436
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 8 mar 2020
Tillfälleskod: US447
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 10 mar 2019
Tillfälleskod: US365
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 10 mar 2019
Tillfälleskod: US381
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 4 mar 2018
Tillfälleskod: US251
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 4 mar 2018
Tillfälleskod: US335
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 28 feb 2017
Tillfälleskod: US094
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 28 feb 2017
Tillfälleskod: US418
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 2 mar 2016
Tillfälleskod: US016
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 2 mar 2016
Tillfälleskod: US283