Byggd miljö: Arkitekturens grunder
BY201C / Kurs på grundnivå, 20 hp
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 21 nov 2021
Tillfälleskod: US924
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 22 nov 2020
Tillfälleskod: US804
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 8 dec 2019
Tillfälleskod: US697
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 9 dec 2018
Tillfälleskod: US525
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 3 dec 2017
Tillfälleskod: US015
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 4 dec 2016
Tillfälleskod: US354
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 29 nov 2015
Tillfälleskod: US238