Byggd miljö: Fysisk planering I - Planerarens verktyg
BY152D / Kurs på grundnivå, 10 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
13 okt 2023 - 29 nov 2023
Tillfälleskod: US250
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 okt 2022 - 4 dec 2022
Tillfälleskod: US104
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 okt 2021 - 5 dec 2021
Tillfälleskod: US927
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 okt 2020 - 6 dec 2020
Tillfälleskod: US807
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 okt 2019 - 8 dec 2019
Tillfälleskod: US713
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
22 okt 2018 - 9 dec 2018
Tillfälleskod: US528
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 okt 2017 - 3 dec 2017
Tillfälleskod: US018
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
10 okt 2016 - 27 nov 2016
Tillfälleskod: US368
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 okt 2015 - 29 nov 2015
Tillfälleskod: US254