Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
SO140F / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplan för kursstart hösten 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Yrkesexamen avsedd för undervisning alternativt kurser inom huvudområdet pedagogik om 60 hp.
Hösten 2022
Malmö

Kvällstid

Kursen löper över 2 terminer
Våren 2022
Studietakt 50% / 15 hp
16 jan 2023 - 4 jun 2023
Hösten 2022
Studietakt 50% / 15 hp
29 aug 2022 - 15 jan 2023

26029

Höstterminen 2022