Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
SO140F / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplan för kursstart hösten 2020
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Yrkesexamen avsedd för undervisning alternativt kurser inom huvudområdet pedagogik om 60 hp.
Hösten 2020
Malmö

Eftermiddag

Kursen löper över 2 terminer
Hösten 2020
Studietakt 50% / 15 hp
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Våren 2021
Studietakt 50% / 15 hp
18 jan 2021 - 6 jun 2021

06068

Höstterminen 2020