Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: L4803
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: L4747
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: L2810
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L1780
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: L1746
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: L1614
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: ULV61
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 5 nov 2017
Tillfälleskod: L7866
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 6 nov 2016
Tillfälleskod: L7508
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 8 nov 2015
Tillfälleskod: L8366
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 9 nov 2014
Tillfälleskod: L6739
Hösten 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2013 - 10 nov 2013
Tillfälleskod: L6360
Hösten 2012
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2012 - 11 nov 2012
Tillfälleskod: L5996
Hösten 2011
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2011 - 9 nov 2011
Anmälningskod: L5591