Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2023
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2023
Malmö

100%, dagtid

28 aug 2023 - 5 nov 2023

L4803