Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2022
Malmö

100%, dagtid

29 aug 2022 - 6 nov 2022

L4747