Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2017
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2017
Malmö

100%, dagtid

28 aug 2017 - 5 nov 2017

L7866

Höstterminen 2017