Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2016
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2016
Malmö

100%, dagtid

29 aug 2016 - 6 nov 2016

L7508