Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2015
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2015
Malmö

100%, dagtid

31 aug 2015 - 8 nov 2015

L8366