Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2014
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2014
Malmö

100%, dagtid

1 sep 2014 - 9 nov 2014

L6739