Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2013
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2013
Malmö

100%, dagtid

2 sep 2013 - 10 nov 2013

L6360