Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2024 - 1 nov 2024
Anmälningskod: 45105
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2024 - 22 mar 2024
Anmälningskod: 45104
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 3 nov 2023
Anmälningskod: 35401
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 24 mar 2023
Anmälningskod: 38102
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 4 nov 2022
Anmälningskod: 25308
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 25 mar 2022
Anmälningskod: 25100
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 5 nov 2021
Anmälningskod: 15400
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 26 mar 2021
Anmälningskod: 15002
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 6 nov 2020
Anmälningskod: 05501
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 27 mar 2020
Anmälningskod: 05105
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 8 nov 2019
Anmälningskod: 95501
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 29 mar 2019
Anmälningskod: 95005
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 9 nov 2018
Anmälningskod: 85504
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 23 mar 2018
Anmälningskod: 85003
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 3 nov 2017
Anmälningskod: 75505
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 24 mar 2017
Anmälningskod: 75105
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 6 nov 2016
Anmälningskod: 65505
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 27 mar 2016
Anmälningskod: 65105
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 6 nov 2015
Anmälningskod: 55701
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2015 - 27 mar 2015
Anmälningskod: 55105