Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2023
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.
Våren 2023
Malmö

100%, dagtid

16 jan 2023 - 24 mar 2023

38102

Vårterminen 2023