Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.
Hösten 2022
Malmö

100%, dagtid

29 aug 2022 - 4 nov 2022

25308

Höstterminen 2022