Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.
Våren 2022
Malmö

100%, dagtid

17 jan 2022 - 25 mar 2022

25100

Vårterminen 2022