Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2019
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Hösten 2019
Malmö

100%, dagtid

2 sep 2019 - 8 nov 2019

95501

Höstterminen 2019