Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2015
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Våren 2015
Malmö

100%, dagtid

19 jan 2015 - 27 mar 2015

55105