Att leda och utveckla elevhälsoarbetet – samverkan för en hälsofrämjande skola
RC612U / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 12% studietakt
1 sep 2023 - 2 jun 2024
Tillfälleskod: UP631
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 12% studietakt
1 sep 2022 - 9 jun 2023
Tillfälleskod: UP517