Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet)
RC403U / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Hösten 2022
Distans
Dagtid, 25% studietakt
22 aug 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: LY336
Hösten 2021
Distans
Dagtid, 25% studietakt
23 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: LY327
Hösten 2020
Distans
Dagtid, 25% studietakt
24 aug 2020 - 22 jan 2021
Anmälningskod: LY311