Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet)
RC403U / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart hösten 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:
• som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
• som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
• samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.
Hösten 2022
Distans
Inga obligatoriska träffar.

25%, dagtid

22 aug 2022 - 15 jan 2023

LY336