Produktdesign: Användarcentrerad design
PD171A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: K3684
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 6 jun 2021
Tillfälleskod: K3394
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Tillfälleskod: K3435
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: K3199
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: K3818