Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård
OM621B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
6 nov 2023 - 12 jan 2024
Anmälningskod: 35854
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
7 nov 2022 - 13 jan 2023
Anmälningskod: 25663
Hösten 2022
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
7 nov 2022 - 13 jan 2023
Anmälningskod: 25853
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
8 nov 2021 - 14 jan 2022
Anmälningskod: 15966
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
8 nov 2021 - 14 jan 2022
Anmälningskod: 15336
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
9 nov 2020 - 15 jan 2021
Anmälningskod: 05335
Hösten 2019
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
11 nov 2019 - 17 jan 2020
Anmälningskod: 95335
Hösten 2018
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
12 nov 2018 - 18 jan 2019
Anmälningskod: 85600