Leadership and Organisation: Societal Challenges - Perspectives on Leading and Organising
OL671E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Anmälningskod: 34018
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Anmälningskod: 24018
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: US965
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: US741