Sustainable Development: Individual, Organisational and Network Perspectives
OL644E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2024 - 24 mar 2024
Tillfälleskod: US215
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: US086
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: US955
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 28 mar 2021
Tillfälleskod: US756
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 29 mar 2020
Tillfälleskod: US627
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 31 mar 2019
Tillfälleskod: US518
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 25 mar 2018
Tillfälleskod: US012
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 26 mar 2017
Tillfälleskod: US331
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2016 - 27 mar 2016
Tillfälleskod: US187
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 29 mar 2015
Tillfälleskod: US059
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 30 mar 2014
Tillfälleskod: US752
Våren 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 31 mar 2013
Tillfälleskod: US896