Project Management and Sustainability
OL643E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 nov 2023 - 14 jan 2024
Tillfälleskod: US214
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 nov 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: US085
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: US954
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: US755
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
11 nov 2019 - 19 jan 2020
Tillfälleskod: US626
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
12 nov 2018 - 20 jan 2019
Tillfälleskod: US516
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 nov 2017 - 14 jan 2018
Tillfälleskod: US011
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 nov 2016 - 15 jan 2017
Tillfälleskod: US330
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2015 - 17 jan 2016
Tillfälleskod: US186
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 nov 2014 - 18 jan 2015
Tillfälleskod: US058
Hösten 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
11 nov 2013 - 19 jan 2014
Tillfälleskod: US751
Hösten 2012
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
12 nov 2012 - 20 jan 2013
Tillfälleskod: US726