Organising and Leading Sustainable Organisations
OL641E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2024 - 6 okt 2024
Tillfälleskod: US356
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 1 okt 2023
Tillfälleskod: US212
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 2 okt 2022
Tillfälleskod: US083
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 3 okt 2021
Tillfälleskod: US952
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 4 okt 2020
Tillfälleskod: US753
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 6 okt 2019
Tillfälleskod: US624
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 7 okt 2018
Tillfälleskod: US514
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 2 okt 2017
Tillfälleskod: US009
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 2 okt 2016
Tillfälleskod: US328
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 4 okt 2015
Tillfälleskod: US184
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 17 okt 2014
Tillfälleskod: US056
Hösten 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2013 - 6 okt 2013
Tillfälleskod: US749
Hösten 2012
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2012 - 7 okt 2012
Tillfälleskod: US724