Matematik och lärande: Linjär algebra
ML729C / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2027
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 maj 2027 - 6 jun 2027
Tillfälleskod: L5076
Våren 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
4 maj 2026 - 7 jun 2026
Tillfälleskod: L4089
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
5 maj 2025 - 8 jun 2025
Tillfälleskod: L3994
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 apr 2024 - 2 jun 2024
Tillfälleskod: L3925
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 maj 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: L3924
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 maj 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: L3923