Matematik och lärande: Programmering och diskret matematik
ML227C / Kurs på grundnivå, 6 hp
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
13 okt 2025 - 9 nov 2025
Tillfälleskod: L5072
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
14 okt 2024 - 10 nov 2024
Tillfälleskod: L5011