Grafisk teknik
ME110A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Våren 2018 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: TS971
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Tillfälleskod: TS854
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Tillfälleskod: TS584
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Tillfälleskod: TS521
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Tillfälleskod: TS340
Våren 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 6 jun 2013
Tillfälleskod: TS057
Våren 2012
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
19 jan 2012 - 7 jun 2012
Tillfälleskod: CT373
Våren 2011
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
19 jan 2011 - 7 jun 2011
Tillfälleskod: CT205
Våren 2010
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
19 jan 2010 - 7 jun 2010
Tillfälleskod: CT115
Våren 2009
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
19 jan 2009 - 7 jun 2009
Anmälningskod: CT059