Professionsutveckling på vetenskaplig grund
LL716P / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2021
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
20 sep 2021 - 6 feb 2022
Tillfälleskod: VAL55
Våren 2021
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
1 feb 2021 - 20 jun 2021
Tillfälleskod: VAL05
Hösten 2020
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
14 sep 2020 - 7 feb 2021
Tillfälleskod: VAL44
Våren 2020
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
27 jan 2020 - 14 jun 2020
Tillfälleskod: VAL05
Hösten 2019
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
16 sep 2019 - 2 feb 2020
Tillfälleskod: VAL44
Våren 2019
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
28 jan 2019 - 16 jun 2019
Tillfälleskod: VAL05
Hösten 2018
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
17 sep 2018 - 3 feb 2019
Tillfälleskod: VAL49
Våren 2018
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
29 jan 2018 - 17 jun 2018
Tillfälleskod: VAL06
Våren 2018
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
19 mar 2018 - 23 sep 2018
Tillfälleskod: VAL08
Hösten 2017
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
6 nov 2017 - 18 mar 2018
Tillfälleskod: VAL05
Våren 2017
Inom program
Distans
Veckoslut, 50% studietakt
1 feb 2017 - 13 jun 2017
Tillfälleskod: VAL58
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
22 mar 2017 - 3 okt 2017
Tillfälleskod: VAL59
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
14 jun 2017 - 7 nov 2017
Tillfälleskod: VAL60