Likabehandling, stöd till lärande och specialpedagogik
LL281P / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart våren 2023
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen är en del av VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare, enligt Förordning SFS 2013:831.
Våren 2023
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

27 mar 2023 - 4 jun 2023

VAL04