Likabehandling, stöd till lärande och specialpedagogik
LL281P / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart våren 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen är en del av VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare, enligt Förordning SFS 2013:831.
Våren 2022
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

11 apr 2022 - 19 jun 2022

VAL05