Media and Communication Studies: Research Methodology
KK643B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2024
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
19 feb 2024 - 24 mar 2024
Tillfälleskod: K3608
Våren 2023
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: K3405
Våren 2022
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: K3094
Våren 2021
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
22 feb 2021 - 28 mar 2021
Tillfälleskod: K3476
Våren 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
24 feb 2020 - 29 mar 2020
Tillfälleskod: K3710
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
25 feb 2019 - 31 mar 2019
Tillfälleskod: K3304
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
19 feb 2018 - 25 mar 2018
Tillfälleskod: K3438
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 2 apr 2017
Tillfälleskod: K3709
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
29 feb 2016 - 3 apr 2016
Tillfälleskod: K3502