Media and Communication Studies: Research Methodology
KK643B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart våren 2021
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Prerequisite courses for this course are: KK640B Media and Communication Studies: Key Themes in Media and Communication Studies (passed) KK641B Media and Communication Studies: Understanding the Creative Industries (passed) and KK642B Media and Communication Studies: Collaborative Media (passed)
Våren 2021
Distans
Inga obligatoriska träffar.

100%, blandad undervisningstid

22 feb 2021 - 28 mar 2021

K3476