Communication for Development: Degree Project
KK624C / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Tillfälleskod: K3418
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: K3453
Hösten 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 20 jan 2019
Tillfälleskod: K3449
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: K3719
Hösten 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Tillfälleskod: K3560
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Tillfälleskod: K3389
Hösten 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2016 - 17 jan 2017
Tillfälleskod: K3043
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Tillfälleskod: K3453
Hösten 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2015 - 17 jan 2016
Tillfälleskod: K3449
Våren 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Tillfälleskod: K3361
Hösten 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2014 - 19 jan 2015
Tillfälleskod: K3256
Våren 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Tillfälleskod: K3249
Hösten 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Tillfälleskod: K3253
Våren 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Tillfälleskod: K3104