Research Methodology
KK623C / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 apr 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: K3417
Hösten 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
12 nov 2018 - 20 jan 2019
Tillfälleskod: K3452
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
26 mar 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: K3448
Hösten 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
6 nov 2017 - 14 jan 2018
Tillfälleskod: K3718
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
27 mar 2017 - 4 jun 2017
Tillfälleskod: K3556
Hösten 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
7 nov 2016 - 15 jan 2017
Tillfälleskod: K3988
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 mar 2016 - 5 jun 2016
Tillfälleskod: K3042
Hösten 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
9 nov 2015 - 17 jan 2016
Tillfälleskod: K3452
Våren 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 mar 2015 - 7 jun 2015
Tillfälleskod: K3448
Hösten 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
10 nov 2014 - 18 jan 2015
Tillfälleskod: K3360
Våren 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 mar 2014 - 8 jun 2014
Tillfälleskod: K3255
Hösten 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Tillfälleskod: K3248
Våren 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Tillfälleskod: K3252
Hösten 2012
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 25% studietakt
1 sep 2012 - 18 jan 2013
Tillfälleskod: K3103