Collaborative media
KD642A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 31 mar 2019
Tillfälleskod: K3386
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 25 mar 2018
Tillfälleskod: K3403
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 26 mar 2017
Tillfälleskod: K3698
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 27 mar 2016
Tillfälleskod: K3892
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2015 - 29 mar 2015
Tillfälleskod: K3440
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2014 - 30 mar 2014
Tillfälleskod: K3349
Våren 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 15% studietakt
21 jan 2013 - 30 mar 2013
Tillfälleskod: K3182