Communication for Development: Specialization
KD627A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2020
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
60 credits on advanced level in Communication for Development + English B.
Hösten 2020
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

31 aug 2020 - 17 jan 2021

02321

Höstterminen 2020