Communication for Development: Specialization
KD627A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2017
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
60 credits on advanced level in Communication for Development + English B.
Hösten 2017
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

28 aug 2017 - 14 jan 2018

72597

Höstterminen 2017