Karriär och arbete
KB121S / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Anmälningskod: 06246
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L3301
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: GP589
Hösten 2018
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Anmälningskod: 83764
Hösten 2018
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: GP621
Hösten 2017
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 5 nov 2017
Anmälningskod: 73122
Hösten 2016
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 4 nov 2016
Anmälningskod: 63183
Hösten 2015
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 7 nov 2015
Anmälningskod: 53221
Hösten 2014
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 7 nov 2014
Anmälningskod: 73053
Hösten 2013
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2013 - 8 nov 2013
Anmälningskod: 43817
Hösten 2012
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2012 - 9 nov 2012
Anmälningskod: 33851
Våren 2012
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2012 - 25 mar 2012
Anmälningskod: 33835
Hösten 2011
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2011 - 6 nov 2011
Anmälningskod: 33805
Våren 2011
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2011 - 29 mar 2011
Anmälningskod: 25141
Hösten 2010
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2010 - 10 nov 2010
Anmälningskod: 25021
Våren 2010
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2010 - 30 mar 2010
Anmälningskod: 25011
Hösten 2009
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2009 - 9 nov 2009
Anmälningskod: CKB09