Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplan för kursstart våren 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.
Se även rekommendation under rubriken Övrigt.
Våren 2022
Malmö

100%, dagtid

6 apr 2022 - 1 maj 2022

US873