Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplan för kursstart våren 2019
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad samt JU107A Juridisk översiktskurs.
Våren 2019
Malmö

100%, dagtid

4 mar 2019 - 31 mar 2019

US480