Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplan för kursstart våren 2018
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen eller FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.
Våren 2018
Malmö

100%, dagtid

26 feb 2018 - 25 mar 2018

US388