Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplan för kursstart våren 2017
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen eller FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.
Våren 2017
Malmö

100%, dagtid

27 feb 2017 - 26 mar 2017

US296