Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplan för kursstart våren 2013
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen eller FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.
Våren 2013
Malmö

100%, dagtid

5 mar 2013 - 31 mar 2013

46117